Partners

Volg ons

VTA Controles

Volgens de wet heeft een boomeigenaar zorgplicht. De eigenaar kan aansprakelijk worden gesteld als een boom schade aan derden aanricht.
?
De betekenis van VTA is een Visual Tree Assesment (visuele boom controle). Deze controle  wordt vanaf het maaiveld zonder gebruikmaking van hulpmiddelen en/of instumenten uitgevoerd. Tijdens deze beoordeling wordt op basis van visuele waarnemingen de boom beoordeeld op stabiliteit en /of vitaliteit.
De VTA-plichtige bomen zijn met behulp van Global Position System (GPS) in X- & Y- coördinaten vastgelegt.
De VTA methode wordt gebruikt voor het beoordelen van gebreken of signalen die duiden op verborgen gebreken (verzwakkingssymptomen).