Partners

Volg ons

Milieuregelgeving bij ruimtelijke ingrepen in de groene ruimte

Tijdens de ontwerpfase van ruimtelijke ingrepen in de groene ruimte, worden onze opdrachtgevers in toenemende mate geconfronteerd met uiteenlopende beleidskaders, milieuwet- en regelgevingen zoals:

  • de Boswet; 
  • de Wet natuurbescherming; 
  • het Kabinetsstandpunt ''Anders omgaan met water''; 
  • het Waterbeleid 21ste eeuw; 
  • de Wet Ruimtelijke Ordening; 
  • het Bouwstoffenbesluit.

Het adequaat inspelen op de wet- en regelgeving in een vroeg stadium is in de voortgang van dergelijke projecten van het grootste belang. Onze adviseurs zijn actief betrokken bij ontwikkelingsprojecten in de groene ruimte. Zij beschikken over gedegen kennis en inzicht om opdrachtgevers van uiteenlopende aard doelgericht te ondersteunen.