Partners

Volg ons

Erkenningsregeling Bosaannemers (ErBo) controles

Erkend Groen is een onderdeel van Engbers Bosbeheer en voert onder andere de controle uit van de Erkenningsregeling Bosaannemers van het Bosschap
De ErBo-controleur controleert  de bedrijven die deelnemen aan de Erkenningsregeling Bosaannemers (ErBo) van het Bosschap.

Jaarlijks bezoekt de ErBo-controleur de deelnemende bedrijven en controleert hij deze op de naleving van de regels vanuit de ErBo. Hiertoe bezoekt hij de bedrijven zowel op het kantoor als in het veld en vult hij met hen de ErBo-vragenlijst in. Aan de hand van deze vragenlijst bekijkt hij of het bedrijf voldoet aan de eisen of dat er corrigerende maatregelen moeten worden getroffen.
Naast de controlerende taak hecht het Bosschap veel waarde aan een rol als adviseur. Indien het gaat om zaken die vanuit de vragenlijst spelen zal de ErBo-controleur advies geven.
Om voor de ErBo-erkenning in aanmerking te komen, moet een bedrijf geregistreerd zijn bij het Bosschap. Daarnaast moet een bedrijf voldoen aan een aantal voorwaarden en verplichtingen. Bijvoorbeeld op het gebied van scholing, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en kwaliteit van werk. Het doel van de ErBo is bedrijven, die werkzaam zijn in bos en natuur, op een hoger plan te krijgen als het gaat om veiligheid, gezondheid, welzijn, milieuzorg en kwaliteit.
Met de Erkenningsregeling Bosaannemers (ErBo) kunnen bosaannemingsbedrijven zich onderscheiden in de markt. Opdrachtgevers weten dat ze met een ErBo-erkend bedrijf kwaliteit in huis halen. De ErBo kan worden beschouwd als een ‘keurmerk’.