Partners

Volg ons

Bos-, natuur- en landschapsontwikkeling

Engbers Bosbeheer beheert op hedendaagse wijze bos-, natuur en landschap. 
Maatwerk op basis van behoeften en functievervulling zijn hierbij van groot belang.
De invulling van (gewijzigde) behoeften en functies gaan dikwijls samen met herinrichting van het bezit. Wijzigingen van Bestemmingsplannen, fiscale regelingen (Natuurschoonwet (NSW), WOZ waarde, overdrachtsbelasting, erfrechtbelasting, schenkingsbelasting), juridische procedures, ecologische, cultuurhistorische, landschappelijke, archeologische en geomorfologische onderbouwingen zijn daarmee vaak onlosmakelijk verbonden. 

Uit ervaring is gebleken dat onze integrale aanpak, waarbij de onderbouwingen vanuit de diverse invalshoeken elkaar versterken, tot grote winst leidt. Deze winst heeft het mogelijk gemaakt om schier onmogelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. 
Om die winst te kunnen realiseren staat een team ter beschikking waarin vertegenwoordigd zijn:

  • Een bos-, natuur- en landschapsdeskundige
  • Een ecoloog met specialisatie Wet natuurbescherminggeving
  • In het vakgebied gespecialiseerde juristen
  • Een specialist fiscale behandeling van particulier grondbezit
  • Een stedebouwkundig ontwerper
  • Een vooraanstaand architect met meer dan aantoonbare ervaring in het ontwerp van landgoederen
  • Specialisten op het gebied van erfgoedontwikkeling (cultuurhistorie)

  
Ook voor het operationele beheer is ruime ervaring aanwezig voor het ontwikkelen van pragmatische visies, beheer- en werkplannen. Beheerdoelstellingen, functievervulling, streefbeelden, natuurbegeleidend beheer en biodiversiteit zijn hierbij kernbegrippen.
Engbers Bosbeheer heeft een eigen systematiek om de functievervulling van bos- en natuurterreinen op een concrete wijze inzichtelijk te maken. Dit vereenvoudigt de keuze van de te nemen beheermaatregel.

In bosopstanden is de belangrijkste beheermaatregel "het spelen met licht". Hiervoor moeten, op basis van de beheerdoelstellingen, gerichte keuzes worden gemaakt.
Belangrijk hierbij is welke boom of boomgroepen bevoordeeld moeten worden en welke weggenomen moeten worden. Deze selectie komt tot uiting tijdens het blessen. Blessen is één van de specialiteiten van Engbers Bosbeheer.

Het voeren van directie of begeleiding tijdens houtoogstprojecten behoort ook tot het dienstenpakket van Engbers Bosbeheer.