Partners

Volg ons

Beheer en Advies

Beheer
Tijdens beheerwerkzaamheden wordt de vertaalslag van het beheerplan / werkplan naar de realisatie gemaakt.
De streefbeelden, zoals in de visie en /of het beheerplan zijn vastgesteld, staan versus het huidige beeld centraal. Hierop zijn, met in acht name van de "Zorgplicht", alle beheermaatregelen gebaseerd.

Advies
De advisering van Engbers Bosbeheer is gebaseerd op een praktische benadering van het probleem. Een analytische en oplossingsgerichte werkwijze is hierbij van groot belang. Alle adviseringsopdrachten worden projectmatig uitgevoerd waardoor voortgang en budgetverbruik transparant zijn.

Zie voor meer informatie :