Partners

Volg ons

Welkom bij Engbers Bosbeheer.

Engbers Bosbeheer wordt veelvuldig ingeschakeld om bos en natuurgebieden op functionele en hedendaagse wijze te beheren. 
Hierbij kan het gehele beheer of een deel daarvan worden verzorgd. 
Wij vinden het van belang, op basis van de behoeften van de opdrachtgever, maatwerk te leveren met in acht name van het "duurzaamheidsprincipe". 

Onze specialisatie is het ontwikkelen van visies, beheer- en werkplannen voor bos, natuur en landschap. 
Wij doen dat op een gefaseerde en pragmatische wijze. 

Hierbij zijn functievervulling, beheerdoelstellingen, natuurbegeleidend beheer en het subsidiestelsel natuur en landschap sleutelwoorden. 
Om inzichtelijk te maken in hoeverre bos, natuurterrein of een landschapselement voldoet aan de te stellen functies, zijn dikwijls inventarisaties in het terrein noodzakelijk.

Wij hebben in eigen beheer programma’s ontwikkeld waarbij in één oogopslag kan worden aangegeven welke beheermaatregel het meest effect sorteert. Hierbij wordt gebruik gemaakt van geavanceerde meetinstrumenten.

De praktische invulling van de in het beheer- en werkplan gedefinieerde doelstellingen is het blessen van bosopstanden. 
Ook hiervoor is Engbers Bosbeheer bij uits
tek het juiste adviesbureau.Wij worden door opdrachtgevers regelmatig gevraagd bij planvoorbereiding, directievoering of begeleiding van (bos)exploitatiewerkzaamheden. Engbers Bosbeheer kan ten aanzien hiervan bogen op een uitgebreide kennis van zaken.